Náš program

Při naplňování našeho poslání je účelně propojena péče v oblasti výchovně vzdělávací s rodinnou terapií. Filozofie odráží motto vzdělávacího programu: "Naše terapie je život..." Zajišťuje tak odbornou pomoc detekční, diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, výchovně vzdělávací, zájmovou, poradenskou, metodickou, preventivní, včetně rané péče.

 

 

 

  • osobnostní přístup

  • individuální plány pro všechny děti

  • individuální forma výuky (při učení jedno dítě a jeden pedagog)

  • týmová práce pedagogů a rodičů

  • otevřený systém práce pro vstup studentů, odborníků i veřejnosti

  • realizace prvků TEACCH programu a usnadňované komunikace pro děti s poruchou autistického spektra s respektováním individuální životosprávy

  • zaměření na vybudování zdravého sebepojetí a vnímání svého místa v životě

  • v rámci volných aktivit nabízíme muzikoterapii, canisterapii, míčkovou facilitaci a hudebně-pohybový kroužek