Náš tým

Mgr. Jana Malá
ředitelka

  

Bc. Dana Hácová
pedagog

 

Bc. Monika Smolíková
pedagog

Bc. Petra Jedličková
pedagog

Petra Jedličková 

Bc. Lenka Pavlovská
asistent pedagoga

 

Michaela Křížková
asistent pedagoga

 

Mgr. Slavomír Hác
webmaster

Ivana Jedličková
školnice

Kačka
dobrovolná posila
našeho týmu

 

Barunka
dobrovolná posila
našeho týmu

Hanka
dobrovolná posila
našeho týmu

Mgr. Lenka Kružíková
externí muzikoterapeut

 

Mgr. Alena Říhová
externí logoped

 Bc. Pavel Vítek
externí canisterapeut

Vlasta Březovská
předsedkyně
Sdružení rodičů

 PaedDr. Eva Tesařová
jednatelka
Sdružení rodičů

 Dagmar Slouková
ekonomické srdce
naší školy

Patroni MŠ Blanická
Zdeněk Zukal and Věra Novotná